Incakrijger Cahuide

Geplaatst op donderdag 09 juli 2020 @ 15:13 , 824 keer bekeken

Sommige kroniekschrijvers noemen hem Quispe Tito, Titu Cusi Huallpa, anderen Culla en anderen Surihuamán. Zijn precieze naam is nog niet bekend, maar hij staat in de volksmond bekend als "Cahuide" , afgeleid van het Quechua-woord: Kawiri, wat wachter betekent.

Cahuide (° Cusco , begin 16e eeuw-Cusco, +1536), (volgens de kroniekschrijver Pedro Pizarro ), was een Inca- krijger die deelnam aan de Slag bij Sacsayhuamán , en toen de nederlaag op handen was, lanceerde hij zich vanaf de top van een van de drie torens van Sacsayhuamán genaamd Muyucmarca om zo de Spaanse tegenstanders te bestrijden.

Na de verovering van Cusco door de Spanjaarden, sloot hij zich aan bij de opstand die in 1536 door Manco Inca Yupanqui (ook bekend als Manco Cápac II) was begonnen, als een van degenen die in Calca zwoeren tot ter dood te vechten voor de herovering van Tahuantinsuyo; waarna hij deel uitmaakte van het leger dat Cusco enkele maanden belegerde en in de straten van de keizerlijke stad vocht tegen de Spanjaarden en hun bondgenoten onder bevel van de gebroeders Pizarro.

Om de belegering te beëindigen, verlieten de Spanjaarden Cusco en vielen met aanvalsladders de muren van de vesting Sacsayhuaman aan, een strategische locatie van waaruit de troepen van Manco Inca hun aanvallen op de stad richtten. Na een hard gevecht veroverden de Spanjaarden en hun inheemse bondgenoten de muren van het fort. De villac umu (de hogepriester) begreep dat de inname van het fort op handen was en vertrouwde Cahuide het bevel over het fort toe.

De strijd in Sacsayhuamán duurde enkele dagen, met aan beide kanten "echte verspilling van moed". De Inca-krijgers in het fort raakten echter uit hun voorraad stenen en pijlen, volgens geruchten onder de Spanjaarden hadden ze ook geen water, dus lanceerden ze onverbiddelijk meer aanvallen met op de Inca-bastions. De veroveraar Hernando Pizarro bewonderde zijn moed en bood aan zijn leven te sparen. Maar Cahuide, die alles verloren zag, wierp zichzelf in de leegte van de toren van Muyucmarca...

 


Welkom bij Clubs!

Kijk gerust verder op deze club en doe mee.


Of maak zelf een Clubs account aan: