1. Azteekse Rituelen, door Maarten Jansen

De Azteekse godenwereld was dichtbevolkt. Er waren tientallen goden en veel natuurelementen, zoals bergen, grotten en meren, maar ook planten konden heilig zijn. Zij stonden vaak centraal bij rituelen. Mensenoffers als onderdeel van de Azteekse godsdienst zijn door de Spanjaarden in detail beschreven. Maar wat is betrouwbare informatie en wat is koloniale propaganda in de Spaanse verslagen? In deze lezing volgen we de ontwikkeling van de Spaanse interpretaties van de Azteekse offers en vergelijken die met de informatie uit de voorkoloniale beeldhandschriften (codices) van de inheemse Mexicaanse volken zelf.